Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO - ochrona danych osobowych

Czcionka:

RODO - ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119), informujemy, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie ul. Szkolna 2b  przetwarza Państwa dane osobowe.

Państwa dane pozyskane zostały przez nas w trakcie procesów związanych z realizacją przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Potęgowie obowiązków i zadań wynikających z Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o bibliotekach i innych ustaw szczegółowych.

W świetle powyższego informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie 76-230 Potęgowo ul. Szkolna 2b,
  , tel. 59 81156 99, e-mail: bibliotekapotegowo@wp.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Potęgowie, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod tel. 59 848 42 50: 
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj.
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie  udostępnia Pani/Pana dane tylko podmiotom, którym jest zobowiązany udostępnić  dane na podstawie przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy).
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz półautomatycznie  w celu realizacji przez administratora zadań wynikających z przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania obowiązku prawnego związanego z realizacja zadania.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 9. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 10. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 11. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 12. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 14. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 15. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 17.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, wynika jednakże z obowiązków określonych przepisami prawa.
 18. Zgoda
  Jeżeli wykorzystanie przez nas Pani/Pana danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/Pana danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Pani/Pana dane i na Pani/Pana żądanie. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pani/Pana danych przed cofnięciem takiej zgody),

Informujemy również, że

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny